S T A Ň    S E    Č L E N E M    O S A D Y    J I Z E R A
Výhody členství

 • Budeš mít možnost se aktivně účastnit celoročního programu osady Jizera a všech akcí ( výletů, poznávacích akcí, zájezdů, pracovních akcí, ochranářských akcí a v neposlední řadě letního a zimního tábora), během nichž se dozvíš spoustu zajímavého o přírodě a její ochraně a budeš mít možnost prospět přirodě Jizerských hor.
  Nabízíme komplexní a kontinuální celoroční program zaměřený na ochranu přírody a její poznávání pod vedením zkušených a školených vedoucích a členů stráže přírody.
 • Pravidlně Tě budeme informovat o akcích osady Jizera.
 • Pravidlně Tě budeme informovat o akcích České tábornické unie.
 • Staneš se členem České tábornické unie - organizace s celostátní působností.
 • Slevy na ubytování na základnách ČTU.
 • Získáš přednostní právo účasti na osadních akcích, kde je počet účastníků limitován např. dopravou, ubytováním apod., zároveň slevy na vybrané akce.
 • Získáš přednostní právo účasti na zimním táboře.
 • Získáš přednostní právo účasti na letním táboře a zároveň výrazně nižší cenu.
 • Celoroční úrazové pojištění, které je zajištěno na všech našich akcích.

  Členský příspěvek činí 150 Kč / dítě a rok.

  Podrobnější informace získáš u náčelníka Osady Jizera.

 • © Osada Jizera 2001 designed by Sumak