S T A Ň    S E    Č L E N E M    O S A D Y    J I Z E R A
Výhody členství

  • Budeš mít možnost se aktivně účastnit celoročního programu osady Jizera a všech akcí ( výletů, poznávacích akcí, zájezdů, pracovních akcí, ochranářských akcí a v neposlední řadě letního a zimního tábora), během nichž se dozvíš spoustu zajímavého o přírodě a její ochraně a budeš mít možnost prospět přirodě Jizerských hor.
    Nabízíme komplexní a kontinuální celoroční program zaměřený na ochranu přírody a její poznávání pod vedením zkušených a školených vedoucích a členů stráže přírody.
  • Pravidlně Tě budeme informovat o akcích osady Jizera.
  • Pravidlně Tě budeme informovat o akcích České tábornické unie.
  • Staneš se členem České tábornické unie - organizace s celostátní působností.
  • Slevy na ubytování na základnách ČTU.
  • Získáš přednostní právo účasti na osadních akcích, kde je počet účastníků limitován např. dopravou, ubytováním apod., zároveň slevy na vybrané akce.
  • Získáš přednostní právo účasti na zimním táboře.
  • Získáš přednostní právo účasti na letním táboře a zároveň výrazně nižší cenu.
  • Celoroční úrazové pojištění, které je zajištěno na všech našich akcích.

    Členský příspěvek činí 150 Kč / dítě a rok.

    Podrobnější informace získáš u náčelníka Osady Jizera.

  • © Osada Jizera 2001 designed by Sumak