O C H R A N A    P Ř Í R O D Y    -    N A Š E    Č I N N O S T
Naše činnost


Pravidelně pořádáme pracovní akce s různým zaměřením prospívající přírodě Jizerských hor jako např. sázení stromků, z loňska jich asi 100 úspěšně roste v rezervaci Jedlový Důl.
© Osada Jizera 2001 designed by Sumak