C H C I   Z Í S K A T   P Ř Í S T U P   D O   Z A B E Z P E Č E N É   S E K C E

2011-04-10   Bude provedena aktualizace databáze lidí, kteří mají přístup do zabezpečené sekce webu Osady Jizera tak, aby tato sekce plnila svůj účel, kterým je v první řadě komunikace mezi aktivními členy staršími 18-ti let. Protože složení této skupiny lidí je v čase proměnné, může tento proces znamenat vymazání některých dlouho neaktivních lidí, zejména nečlenů Osady Jizera z databáze. Pokud by kdokoliv z výše uvedených neaktivních nečlenů chtěl zachovat přístup, nechť napíše správci webu Kýsovi, načež tato žádost bude projednána vedením Osady. Děkujeme za pochopení.


Zabezpečená sekce je určena pro sdílení informací mezi vedoucími Osady Jizera.


V případě, že jsi zapomněl své přihlašovací údaje nebo chceš získat přístup do zabezpečené sekce, kontaktuj správce webu.

jan.musilosadajizera.cz

Možnost přístupu do sekce pro členy podléhá schválení vedením Osady Jizera.


© Osada Jizera 2001