í Osada Jizera Liberec - Letní tábory
Z I M N Í   T Á B O R   2 0 1 8   -   L E D O V É   K R Á L O V S T V Í


Česká tábornická unie – T.O. Jizera Liberec, p.s.
ve spolupráci s T.O. Severka Liberec, p.s.
Z Á V A Z N Á    P Ř I H L Á Š K A
na zimní tábor na základně BUK v Krásné Lípě
na téma Ledové království

Informace
o účastníkovi
(o dítěti):

jméno a příjmení účastníka
datum narození
adresa bydliště
PSČ
e-mail
telefon
Kontakt na zákonného zástupce dosažitelného po dobu konání akce:
jméno a příjmení zákonného zástupce
 
adresa bydliště
(jen pokud se liší od bydliště uvedeného výše)

PSČ
kontaktní e-mail,
na který je možné zaslat další informace

kontaktní telefon
Délka a cena pobytu:
Termín : : 25. února - 3. března 2018
Cena : : 2.100,- Kč ( POZOR, PLATIT JE MOŽNÉ NEJDŘÍVE 1.1.2018 ! )
případné upřesnění délky a ceny pobytu
Další sdělení:
Alergie, fóbie: Užívání léků: Dovednosti, zájmy:   Nevolnost v dopravních prostředcích – uveďte v jakých: Následky nemocí, zranění:
Jiné sdělení vedoucímu tábora
Způsob úhrady:
Údaje k platbě obdržíte následně po potvrzení přijetí dítěte na tábor.
Tábor lze platit až po 1.1.2018 !
Pozor : : Včasné zaplacení považujeme za potvrzení závazného přihlášení. Po naplnění stavu 26-ti dětí si vyhrazujeme právo odmítnout další zájemce. Ti mohou zůstat jako náhradníci, pro případ odřeknutí účasti dříve přihlášeného.
Nutná zdravotní potvrzení:
Zdravotní potvrzení od lékaře - nutno zajistit předem
(platí 1 rok, lze použít i potvrzení z letního tábora 2017)
Prohlášení o bezinfekčnosti - nutno podepsat v den odjezdu či den před odjezdem
Odkud jste se o našich Jarních prázdninách dozvěděli ?
od přátel
z internetu
seznam.cz
leták, plakát
  z tisku
jinak,
jak ?
Organizační pokyny:
Po naplnění kapacity tábora si vyhrazujeme právo odmítnout další zájemce. Ti mohou zůstat jako náhradníci pro případ odřeknutí účasti dříve přihlášeného.

Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasíte s pořízením fotografického materiálu z průběhu tábora, který může Osada Jizera použít ke své prezentaci na Internetu či v jiných médiích.

Ochrana osobních údajů: Veškeré Vaše soukromé údaje jsou na základě zákona o ochraně osobních údajů uloženy tak, aby nedošlo k jejich zneužití a po době nutné k archivaci těchto údajů (MŠMT, Hygiena) jsou skartovány a zlikvidovány.

Spolu s přihláškou Vám zasíláme formuláře posudku a prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte, které správně vyplněné musíte odevzdat v den odjezdu dítěte na tábor. Bez těchto potvrzení NESMÍ být dítě přijato na tábor. Na základě platnosti zákona č. 274/2003 Sb., který upravuje některá ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, je nařízeno, aby účast dítěte na táboře posoudil praktický lékař, který dítě registruje. Tento posudek má platnost jeden rok. Po skončení tábora Vám bude vrácen a lze ho tedy použít i pro jiné akce.

Budete-li žádat zaměstnavatele či odborovou organizaci o příspěvek na pobyt dítěte na táboře, vyžádejte si u hlavního vedoucího potvrzení o přijetí dítěte nebo fakturu. K faktuře nám prosím sdělte identifikační údaje Vašeho zaměstnavatele či organizace, která Vám na pobyt přispěje.

Přijetí účastníka na tábor Vám potvrdíme. Vyhrazujeme si právo kteréhokoliv účastníka bez udání důvodu odmítnout. Na přijetí dítěte na tábor není právní nárok.
Souhlas:
Beru na vědomí, že letní tábor je výběrový a souhlasím s podmínkami táborového řádu, jímž se každý účastník musí podrobit. Nedodržení těchto podmínek může vést k vyloučení dítěte z tábora bez nároku na vrácení uhrazeného poplatku za tábor.
Kontakt:
V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na Lenku Stárkovou, e-mail: lenka.starkovaosadajizera.cz, tel.: 606 312 301.
Potvrzení a odeslání:
datum   jméno zákonného zástupce
Odesláním přihlášky závazně přihlašujete dítě na zimní tábor, vyjadřujete souhlas s výše uvedeným a závazně potvrzujete výše uvedené údaje
 

© Osada Jizera 2001 designed by Kýsa