L E T N Í    T Á B O R    2 0 1 9    -    D O L N Í    S V Ě T L Á    -    L U Ž I C K É    H O R Y
2013 Dolní Světlá


Česká tábornická unie – T.O. Jizera Liberec, p.s.
Z Á V A Z N Á     P Ř I H L Á Š K A
na Letní tábor Osady Jizera 2019 v Lužických horách
na téma JUMANJI


Základní informace:

Při vyplňování přihlášky používejte prosím diakritiku.
jméno a příjmení účastníka adresa bydliště - ulice a číslo

město
datum narození PSČ
kontaktní údaje jednoho z rodičů pro zasílání podrobných informací
e-mail
telefon
Délka a cena pobytu na táboře:
1. turnus
30. 6. - 13. 7. 2019
(14 dní)

4.400,- Kč
        (při zaplacení
        1. 4. - 17. 5. 2019)
3.900,- Kč
        (při zaplacení
        1. 1. - 31. 3. 2019)
žádám o slevu pro více dětí z jedné rodiny (100,- Kč pro každé dítě)
  2. turnus
13. 7. - 27. 7. 2018
(15 dní)

4.400,- Kč
        (při zaplacení
        1. 4. - 17. 5. 2019)
3.900,- Kč
        (při zaplacení
        1. 1. - 31. 3. 2019)
žádám o slevu pro více dětí z jedné rodiny (100,- Kč pro každé dítě)
  3. turnus
27. 7. - 9. 8. 2018
(14 dní)

4.400,- Kč
        (při zaplacení
        1. 4. - 17. 5. 2019)
3.900,- Kč
        (při zaplacení
        1. 1. - 31. 3. 2019)
žádám o slevu pro více dětí z jedné rodiny (100,- Kč pro každé dítě)
případné upřesnění délky pobytu
Způsob úhrady:
Bankovním převodem či složenkou na náš bankovní účet (podrobnosti k platbě obdržíte po zaregistrování účastníka tábora).
Úhradu proveďte co nejdříve (do té doby je účastník považován za náhradníka).

Přispívá-li vám zaměstnavatel či odborová organizace na pobyt dítěte na táboře, sdělte nám, jaké doklady bude zaměstnavatel požadovat, případně fakturační údaje pro vystavení faktury.
žádám o vystavení faktury
fakturační údaje (pokud je znáte), zejména název firmy, adresa, IČO, DIČ, jméno rodiče - zaměstnance (údaje zjistíte u zaměstnavatele)
Další sdělení:

Nenechávejte pole prázdná, pokud není co uvést, vepište prosím "NE".
dítě je
neplavec
plavec
alergie, fóbie užívání léků
  nevolnost v dopravních prostředcích – uveďte v jakých následky nemocí, zranění dovednosti, zájmy
jiné sdělení vedoucímu tábora V případě uvedení nepravdivých či neúplných údajů o zdravotním stavu, užívání léků, schopnostech či omezeních a dalších specifik účastníka přijímáte odpovědnost za rizika a následky z toho plynoucí a souhlasíte s možným vyloučením účastníka z tábora bez nároku na vrácení účastnického poplatku.
Kontakt na zákonného zástupce dosažitelného po dobu konání tábora:
jméno a příjmení
adresa (jen liší-li se od bydliště uvedeného výše)
telefon – pevná linka
mobilní telefon
Doprava:
NA TÁBOR
mám zájem o společnou dopravu dítěte na tábor autobusem
Sraz:
1. turnus: v neděli 30.6. 2019 ve 13 hodin na Rybníčku v Liberci
2. turnus: v sobotu 13.7. 2019 ve 13 hodin na Rybníčku v Liberci
3. turnus: v sobotu 27.7. 2019 ve 13 hodin na Rybníčku v Liberci
  dopravu dítěte na tábor zajistím sám/a

Uveďte datum a čas předpokládaného příjezdu na tábor. V den, kdy přijíždějí na tábor i ostatní účastníci, je vzhledem k programu ideální čas příjezdu mezi 13 a 15 hodinou.
Z TÁBORA
mám zájem o společnou dopravu dítěte z tábora autobusem
Návrat
1. turnus: v sobotu 13.7. 2019 do 15 hodin na Rybníček v Liberci
2. turnus: v sobotu 27.7. 2019 do 15 hodin na Rybníček v Liberci
3. turnus: v pátek 9.8. 2019 do 15 hodin na Rybníček v Liberci
  dopravu dítěte z tábora zajistím sám/a

Uveďte datum a čas předpokládaného odjezdu z tábora. V den, kdy odjíždějí z tábora i ostatní účastníci, je vzhledem k programu ideální čas odjezdu mezi 13 a 15 hodinou.
Odkud jste se o našem táboře dozvěděli:
od přátel
z internetu
z tisku
leták, plakát
  byl jsem již loni
jinak,
jak ?
Organizační pokyny:
Přijetí závazné přihlášky a registraci vašeho dítěte na letní tábor vám potvrdíme na výše uvedený e-mail zasláním podrobných instrukcí k účasti včetně všech nezbytných dokumentů. Závazné přijetí vašeho dítěte proběhne v okamžiku zaplacení účastnického poplatku.
Po naplnění kapacity tábora si vyhrazujeme právo odmítnout další zájemce. Ti mohou zůstat jako náhradníci pro případ odřeknutí účasti dříve přihlášeného.
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Vyplněním a odesláním závazné přihlášky souhlasím se zpracováním a uchováním zde uvedených osobních údajů pořadatelem letního tábora ČTU - T.O. Jizera Liberec, p.s., dále jen Osada Jizera, výhradně pro účely přihlášení a evidence účasti dítěte na letním táboře a pro další volnočasové aktivity Osady Jizera pořádaných pro děti a mládež. Tento souhlas uděluji ke všem osobním údajům obsaženým v tomto formuláři, a to na dobu neurčitou. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (zejména pak práva přístupu k informacím, opravu a jejich doplnění).
Prohlašuji, že zde uvedené osobní údaje jsou přesné, pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Vyplněním a odesláním závazné přihlášky souhlasím s pořizováním fotografií a videí účastníka z průběhu táborových aktivit a jejich zveřejněním na oficiálních webových stránkách a sociálních sítích Osady Jizera či v propagačních materiálech volnočasových aktivit pořádaných Osadou Jizera pro děti a mládež.
Prohlášení:
Beru na vědomí, že letní tábor je výběrový a vyhrazujeme si právo odmítnout kteréhokoliv účastníka bez udání důvodu. Souhlasím s podmínkami táborového řádu, jimž se každý účastník musí podrobit. Nedodržení těchto podmínek může vést k vyloučení účastníka z tábora bez nároku na vrácení účastnického poplatku za letní tábor.
Potvrzení a odeslání:

datum
  jméno a příjmení
zákonného zástupce
V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na koordinátora přihlašování PhDr. Jana Zemánka, MSc.,
telefon: 702 008 588
e-mail: jan.zemanekosadajizera.cz

Odesláním přihlášky závazně přihlašujete dítě na tábor, vyjadřujete souhlas s výše uvedeným a závazně potvrzujete výše uvedené údaje
 

© Osada Jizera 2001 designed by Kýsa