P R O T R Ž E N Á    P Ř E H R A D A    -    H I S T O R I E    -    S T A V B A    P Ř E H R A D Y
Stavba přehrady

Stavba sypané hráze údolní horské přehrady na Bílé Desné v Jizerských horách
Unikátní fotografie pořízené ze skleněných negativů
Stavba betonové výpustné štoly 5.11.1913

Vyústění na vzdušní straně

Stavba betonové výpustné štoly 5.11.1913
Pohled na rozestavěnou hráz ze vzdušní strany 16.6.1914
Stavební vlečka na koruně hráze 24.4.1915

© Osada Jizera 2001 designed by Sumak