P R O T R Ž E N Á    P Ř E H R A D A    -    N A Š E    Č I N N O S T
Naše činnost


Projekt obnovy Kulturní památky ČR Protržená přehrada na Bílé Desné v Jizerských horách.
Osada Jizera již od roku 1994 buduje a udržuje vyhlídkový a informační okruh na Protržené přehradě. A to jak na akcích, tak i na letních táborech v letech 1994 - 1996.

Tábor 1994 | Tábor 1995 | Tábor 1996
Oprava Málkova mostu 2000

Pamětní deska na balvanu v Desné připomínající katastrofu.
Protržená přehrada dnes

© Osada Jizera 2001 designed by Sumak