L E T N Í    T Á B O R    1 9 9 5   -   P R O T R Ž E N Á    P Ř E H R A D A   -   J I Z E R S K É    H O R Y
1995 Protržená přehrada
1995
Z tohoto tábora se bohužel v našem archivu nedochovaly materiály.

Pokud někdo z bývalých členů máte nějaké, budeme rádi, když nám je poskytnete.

Zub času hlodá neúprosně :-)
© Osada Jizera 2001 designed by Kýsa