L E T N Í    T Á B O R    1 9 9 8    -    A R I Z Ó N A    -    J I Z E R S K É    H O R Y
1998 Arizóna
Večer u ohniště na Arizóně
A kytara u ohně zní ....

.... a Anička spí
Oběd nedaleko hráze přehrady na Černé Nise
U Stammelova pomníčku z roku 1863
© Osada Jizera 2001 designed by Kýsa