L E T N Í    T Á B O R    1 9 9 9    -    D O L N Í    S V Ě T L Á    -    L U Ž I C K É    H O R Y
1999 Dolní Světlá
T á b o r u    B o b ř í h o    p o t o k a

Areál tábora u Bobřího potoka v Dolní Světlé
Každý využívá vodu po svém.

Jitka ještě napůl suchá :-)

Honza při stavbě táborové vodní elektrárny
Katka bojuje na chůdách
Slunce, jezírko a sranda
Výlet ke staletým tisům do Krompachu
Louče zapalují poslední slavnostní oheň ze 4 světových stran
Oheň září tmou, kytara zní, o čem asi naše srdce sní ?
Poslední pošta a dřepy - Jitka
Společné foto na rozloučenou
© Osada Jizera 2001 designed by Kýsa