P R O T R Ž E N Á    P Ř E H R A D A    -    H I S T O R I E    -    P O    D O K O N Č E N Í
Po dokončení

Dokončená hráz přehrady na Bílé Desné
Unikátní fotografie pořízené ze skleněných negativů
Pohled na dokončenou hráz z vodní strany
Dokončené těleso hráze ze vzdušní strany 21.7.1915
Koulaudační komise 18.8.1915

Jeden z pánů je Ing. Podhajský, který podepsal jako předseda kolaudační komise kolaudační protokol. Po zprávě o protržení přehrady a informaci o obětech katastrofy 18.9.1916 si ve svém bytě v Praze vzal život výstřelem ze služební pistole.


© Osada Jizera 2001 designed by Sumak