L E T N Í    T Á B O R    2 0 2 4    -    D O L N Í    S V Ě T L Á    -    L U Ž I C K É    H O R Y
2013 Dolní Světlá


Česká tábornická unie – T.O. Osada Jizera Liberec, p.s.
Z Á V A Z N Á     P Ř I H L Á Š K A
na Letní tábor Osady Jizera 2024 v Lužických horách
na téma JUMANJI - NEXT LEVEL


Základní informace:

Při vyplňování přihlášky používejte prosím diakritiku.
jméno a příjmení účastníka adresa bydliště - ulice a číslo

město
datum narození PSČ
kontaktní údaje jednoho z rodičů pro zasílání podrobných informací
e-mail
telefon
Délka a cena pobytu na táboře:
1. turnus
30. 6. - 13. 7. 2024
(14 dní)

6.000,- Kč
        (při zaplacení
        1.4. - 27.5.)
5.500,- Kč
        (při zaplacení
        do 31.3.2024)
žádám o slevu pro více dětí z jedné rodiny (100,- Kč pro každé dítě)
  2. turnus
13. 7. - 27. 7. 2024
(15 dní)

6.000,- Kč
        (při zaplacení
        1.4. - 10.6.)
5.500,- Kč
        (při zaplacení
        do 31.3.2024)
žádám o slevu pro více dětí z jedné rodiny (100,- Kč pro každé dítě)
  3. turnus
27. 7. - 9. 8. 2024
(14 dní)

6.000,- Kč
        (při zaplacení
        1.4. - 24.6.)
5.500,- Kč
        (při zaplacení
        do 31.3.2024)
žádám o slevu pro více dětí z jedné rodiny (100,- Kč pro každé dítě)
případné upřesnění délky pobytu
účastník pojede na tábor jako instruktor
Způsob úhrady:
Bankovním převodem či složenkou na náš bankovní účet (podrobnosti k platbě obdržíte po zaregistrování účastníka tábora).
Úhradu proveďte co nejdříve (do té doby je účastník považován za náhradníka).

Přispívá-li vám zaměstnavatel či odborová organizace na pobyt dítěte na táboře, sdělte nám, jaké doklady bude zaměstnavatel požadovat, případně fakturační údaje pro vystavení faktury.
žádám o vystavení faktury
       (v tom případě vyplňte níže požadované údaje)
fakturační údaje, zejména název firmy, adresa, IČO, DIČ, jméno rodiče - zaměstnance (údaje zjistíte u zaměstnavatele)

V případě zrušení účasti na táboře 1.6.2024 nebo později účtujeme storno poplatek 1000 Kč (nikoliv v případě prokazatelných zdravotních důvodů).
Další sdělení:

Nenechávejte pole prázdná, pokud není co uvést, vepište prosím "NE".
dítě je
neplavec
plavec
alergie, fóbie - uveďte užívání léků - uveďte jaké
  nevolnost v dopravních prostředcích – uveďte v jakých následky nemocí, zranění - uveďte dovednosti, zájmy
dítě je schopno dodržovat základní hygienické návyky
ANO
NE     (uveďte důvody do níže uvedené kolonky)
jiné sdělení vedoucímu tábora V případě uvedení nepravdivých či neúplných údajů o zdravotním stavu, užívání léků, schopnostech či omezeních a dalších specifik účastníka přijímáte odpovědnost za rizika a následky z toho plynoucí a souhlasíte s možným vyloučením účastníka z tábora bez nároku na vrácení účastnického poplatku.
Kontakt na zástupce dosažitelné po dobu konání tábora:
(vyplňte alespoň jednoho)
1. zástupce - jméno a příjmení
vztah zástupce k účastníkovi

telefon
2. zástupce - jméno a příjmení
vztah zástupce k účastníkovi

telefon
Doprava:
NA TÁBOR
mám zájem o společnou dopravu dítěte na tábor autobusem
Sraz:
1. turnus: v neděli 30. 6. 2024 ve 14 hodin na Rybníčku v Liberci
2. turnus: v sobotu 13. 7. 2024 ve 14 hodin na Rybníčku v Liberci
3. turnus: v sobotu 27. 7. 2024 ve 14 hodin na Rybníčku v Liberci
  dopravu dítěte na tábor zajistím sám/a

Časy pro individuální dopravu:
1. turnus: v neděli 30. 6. 2024 v 16 hodin v Dolní Světlé
2. turnus: v sobotu 13. 7. 2024 v 16 hodin v Dolní Světlé
3. turnus: v sobotu 27. 7. 2024 v 16 hodin v Dolní Světlé
Z TÁBORA
mám zájem o společnou dopravu dítěte z tábora autobusem

Návrat
1. turnus: v sobotu 13. 7. 2024 16:30 - 17:00 hodin na Rybníček v Liberci
2. turnus: v sobotu 27. 7. 2024 16:00 - 16:30 hodin na Rybníček v Liberci
3. turnus: v pátek 9. 8. 2024 16:00 - 16:30 hodin na Rybníček v Liberci
  dopravu dítěte z tábora zajistím sám/a

Časy pro individuální dopravu:
1. turnus: v sobotu 13. 7. 2024 ve 14:15 hod. v Dolní Světlé
2. turnus: v sobotu 27. 7. 2024 ve 14:15 hod. v Dolní Světlé
3. turnus: v pátek 9. 8. 2024 ve 14:15 hod. v Dolní Světlé
Odkud jste se o našem táboře dozvěděli:
od přátel
z internetu
z tisku
leták, plakát
  byl jsem již loni
jinak,
jak ?
Organizační pokyny:
Přijetí závazné přihlášky a registraci vašeho dítěte na letní tábor vám potvrdíme na výše uvedený e-mail zasláním podrobných instrukcí k účasti včetně všech nezbytných dokumentů. Závazné přijetí vašeho dítěte proběhne v okamžiku zaplacení účastnického poplatku.
Po naplnění kapacity tábora si vyhrazujeme právo odmítnout další zájemce. Ti mohou zůstat jako náhradníci pro případ odřeknutí účasti dříve přihlášeného.
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen "GDPR") beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním shora uvedených osobních údajů provozovatelem letního tábora ČTU – T. O. Osada Jizera Liberec, p. s., IČO: 70693617 dále jen Osada Jizera, výhradně pro účely přihlášení a evidence účasti dítěte na letním táboře a pro další volnočasové aktivity Osady Jizera pořádaných pro děti a mládež. Dále souhlasím s pořizováním fotografií a videí účastníka z průběhu táborových aktivit a jejich zveřejněním na oficiálních webových stránkách a sociálních sítích Osady Jizera či v propagačních materiálech volnočasových aktivit pořádaných Osadou Jizera pro děti a mládež. Tento souhlas uděluji ke všem osobním údajům obsaženým v tomto formuláři, a to na dobu neurčitou. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle výše uvedených právních předpisů, zejména pak práva k odvolání uděleného souhlasu, přístupu, opravě, doplnění mnou sdělených osobních údajů.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů   ANO         NE
Prohlášení:
Prohlašuji, že zde uvedené osobní údaje jsou přesné, pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Beru na vědomí, že letní tábor je výběrový a vyhrazujeme si právo odmítnout kteréhokoliv účastníka bez udání důvodu. Souhlasím s podmínkami táborového řádu, jimž se každý účastník musí podrobit. Nedodržení těchto podmínek může vést k vyloučení účastníka z tábora bez nároku na vrácení účastnického poplatku za letní tábor.
Koordinátoři přihlašování:
V případě jakýchkoliv nejasností se na ně můžete obrátit.
1. turnus

Charlotte Edererová
telefon: 774 646 204
e-mail: charlotte.edererovaosadajizera.cz
  2. turnus

PhDr. Jan Zemánek, Ph.D., MSc.
telefon: 702 008 588
e-mail: jan.zemanekosadajizera.cz
  3. turnus

Lucie Beyerová
telefon: 774 888 569
e-mail: lucie.beyerovaosadajizera.cz
Potvrzení a odeslání:

datum
  jméno a příjmení
zákonného zástupce
Odesláním přihlášky závazně přihlašujete dítě na tábor, vyjadřujete souhlas s výše uvedeným a závazně potvrzujete výše uvedené údaje
 

© Osada Jizera 2001 designed by Kýsa